lektury online

Świętoszek

powrót »

Bohaterem jest obłudnik, Tartuffe, człowiek udający kogoś bardzo pobożnego. Wkrada się w łaski poczciwego Orgona, dla którego jest wzorem moralnym i religijnym, i wykorzystując graniczącą z głupotą naiwność swego dobroczyńcy o mało nie pozbawia go majątku i honoru.
Dla Tartuffa ostentacyjna pobożność to rodzaj psychicznego terroru, przy pomocy którego usiłuje (z dużym powodzeniem) podporządkować sobie otoczenie; religia jest dla niego narzędziem władzy.
powrót »


Zobacz też: