lektury online

Kazania sejmowe

powrót »

Autor wylicza w nich choroby, trapiące Rzeczpospolitą: egoizm i brak miłości do ojczyzny, anarchia i brak poszanowania prawa, osłabienie władzy króla. Skarga gromi szlachtę za ucisk chłopów, porównuje ojczyznę do tonącego okrętu, zaniedbanego przez załogę. Powołuje się często na Biblię, cytując ją i stylizując się na ton proroczy, bliski Izajaszowi, przepowiadając upadek Rzeczypospolitej.
powrót »