lektury online

Żywot człowieka poczciwego

powrót »

Traktat moralno-obyczajowy, w którym autor chwali, posługując się często negatywnymi przykładami - styl życia poczciwego, to znaczy umiarkowanego, rozumnego, kierującego się cnotą. W tym przypadku ideał to szlachcic, właściciel dóbr ziemskich, wiodący prawy i spokojny żywot na swoich włościach.
W utworze tym uderza czytelnika zamiłowanie do magii liczb, szczególnie uprzywilejowana jest liczba 4. Cztery są płyny w człowieku i cztery typy ludzi: sangwinik (krew), flegmatyk (flegma), choleryk (żółć) i melancholik (żółć czarna), cztery wiatry, cztery żywioły, cztery strony świata, cztery pory roku i cztery epoki życia człowieka: dzieciństwo, młodość, wiek dojrzały i starość.
Autor szczególny nacisk kładzie na wiek dojrzały, wyjaśniając swoim odbiorcom, czym jest szlachectwo, twierdzi, że nie jest to tylko wyróżnienie i powód do chwały, lecz przede wszystkim obowiązek, który nakłada na człowieka herb, powinność wobec ojczyzny i szereg cnót, które należy spełniać.
powrót »


Zobacz też: