lektury online

Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem...

powrót »

Utwór jest dialogiem prowadzonym przez wymienione w tytule osoby, reprezentujące duchowieństwo (Pleban), szlachtę (Pan) i chłopstwo (Wójt).
W rozmowie tych osób widać troskę autora o sprawy kraju, w wielu wypowiedziach w tekscie przebija wyraźna krytyka nie tylko poszczególnych stanów społecznych, lecz także organizacji państwa, sądownictwa, starostw, sejmu, wojskowości.
Rej ostro krytykuje te stany, które mają wpływ na kształt i rządy w Rzeczypospolitej. Szlachtę obwinia o hazard, zbytki, prywatę, rozrzutność, sobiepaństwo, obojętność wobec ojczyzny i urzędów, które sprawują.
Z kolei przeciwko klerowi formułuje autor następujące zarzuty: chciwość, zaniedbanie obowiązków duszpasterskich, świecki, bogaty tryb życia, zepsucie i rozprzężenie instytucji Kościoła.
Najmniej winny wobec ojczyzny, a za to najbardziej wykorzystany, okazuje się wójt, który podsumowuje dysputę słynną wypowiedzią: "Ksiądz pana wini, pan księdza, a nam prostym zewsząd nędza...".
powrót »


Zobacz też: