lektury online

Kronika polska

powrót »

Utwór powstał w latach 1113-1116. Składa się z 3 części.
Pierwsza z nich to opis czynów królów i książąt do poczęcia Bolesława Krzywoustego. Druga część przedstawia młode lata księcia do 1109r. Trzecia to czyny króla Bolesława.
Utwór rozpoczyna się apostrofą, skierowaną do wszystkich Polaków, podmiot liryczny nawołuje do opłakiwania i wyrażania żalu po śmierci króla.
Ojczyzna nazwana jest Polską rodzicielską. Polska jest upersonifikowana, lament wdowy samotnej po stracie króla, ostatnia zwrotka to obrazowy styl ziemi opuszczonej, porównanej do bezpańskiego domu.
Bardzo szczegółowy opis obrony Głogowa 1109r. i walki z przeciwnikiem (także metod walki), pokazanie dylematów moralnych i poświęcenia mieszkańców Głogowa.
Gall Anonim żył na przełomie XI i XII wieku. Był to benedyktyn najprawdopodobniej francuskiego pochodzenia, o czym świadczy nadany mu przydomek przez Marcina Kromera - Gallus (czyli Francuz). Stworzył on legendę Bolesława Chrobrego, który był przodkiem Krzywoustego.
Władza królewska pochodzi od Boga. Mądry król jest częścią potęgi boskiej. Wokół władcy tworzy się państwo. Naród skupia się w państwie i tworzy pojęcie ojczyzny (patria).
powrót »