lektury online

Renesans: Osoby tamtej epoki

powrót »

FRANCESCO PETRARCA - (1304-1374)włoski humanista, duchowny, dyplomata w służbie papieża, wielbiciel kultury antycznej, którą z pasją badał, autor słynnych "Sonetów do Laury".
RAFAEL SANTI - malował Madonny, słynne "Trzy gracje"
MICHAŁ ANIOŁ - rzeźbiarz-Pieta, Dawid, Mojżesz, twórca fresków w Kaplicy Sykstyńskiej
WILIAM SHAKESPEARE - (1564-1616), stworzył typ dramatu całkowicie odmiennego od wzorów antyku: zrezygnował z zasady trzech jedności(czasu, miejsca i akcji), łamał zasadę decorum, np. wprowadzając do tragedii elementy farsy, mieszał tragizm z liryzmem, liryzmem świat realny ingerowały postacie i były fantastyczne (np. słynny duch ojca Hamleta).
Jego bohaterowie poddawali się zmiennym emocjom, pragnienia, którym nie potrafili się oprzeć; często pchały ich do zbrodni. Najbardziej znane sztuki to "Hamlet" , "Romeo i Julia" , "Makbet"
MIKOŁAJ REJ - (1505-1569) - jako jeden z pierwszych pisarzy tworzył w języku ojczystym. Autor słów: "Polacy nie gęsi i swój język mają".
Słabo wykształcony (nadrabiał samouctwem), większość życia przepędził gospodarując w swym majątku.
czynny politycznie, włączał się w życie publiczne, angażował się też w ruch reformacyjny początkowo po stronie luteran, potem kalwinów. Jego najbardziej znane dzieła to: "Kupiec", "Żywot Józefa", "Zwierzyniec", "Fifliki" i traktat moralno-obyczajowy - "Żywot człowieka poczciwego".

powrót »