lektury online

Epoka: Starożytność

Antyk - Podstawa późniejszych odwołań wielu pisarzy. W czasie trwania tej epoki, powstawały i utrwalały się klasyczne wzorce oraz wartości. Krystalizują się gatunki literackie i normy tworzenia sztuki. Wśród pojęć pojawią się kategorie: mimesis i katharsis, tragizm, wśród ideałów: spokój, ład, harmonia, umiar, złoty środek.

Materiały powiązane z epoką:

Osoby tamtej epoki - Sokrates, Platon, Arystoteles, Tyrteusz, Horacy, Wergiliusz, Safona, Anakreont, Symonides... czytaj dalej »
Pojęcia i ich znaczenia przenośne - Chaos - bezład, zamieszanie, zamęt, rozgardiasz, bałagan Arka przymierza - symbol porozumienia i braterstwa Wieża Babel - zamęt, bałagan, zbiorowisko ludzi mówiących różnymi językami...czytaj dalej »
Słowniczek - Apokalipsa, Elegia, Epikureizm, Epigramat, Hedonizm, Hymn, Septuaginta, Wulgata, Biblia Jakuba Wujka, Przypowieść, Psalm, Przypowieść...czytaj dalej »
Bogowie olimpijscy - Bogowie światła i powietrza: Helios, Eos, Selene, Iris Wiatry: Bareasz - północny, Notos - południowy, Zefir - wschodni, Euros - zachodni. Uchodzili za synów Astajosa i Eos...czytaj dalej »
Sztuka grecka - Największe dzieła architektury greckiej to: Akropol, świątynia Ateny, Artemidy. W dziedzinie budownictwa, zwłaszcza w architekturze sakralnej Rzymianie dokonali więcej niż Grecy...czytaj dalej »
Jak doszło do powstania mitów? - Mity powstały ponieważ tłumaczą to co niewytłumaczalne (powstanie świata, pór roku, ludzi). Zostały spisane aby można je było przekazywać dalszym pokoleniom...czytaj dalej »
Charakterystyka i dzieje niektórych bohaterów mitologicznych - Początkowo istniał chaos (nieskończona otchłań, wypełniona bezkształtną masą, mieszaniną powietrza, ziemi, wody i ognia). Z chaosu powstał dzień, a wraz z nim...czytaj dalej »
Historia wojny trojańskiej i jej przebieg("Iliada" Homera) - Podczas wesela Tetydy i Pleusa bogini Eris rzuciła między siedzące boginie złote jabłko z napisem "dla najpiękniejszej". Powstał spór, a sędzią...czytaj dalej »
Wędrówki Odysa ("Odyseja" Homera): - Tematem "Odysei" są dzieje tytułowego bohatera, który przeżywa niezwykłe przygody w czasie powrotu spod Troi do Itaki. Trwało to 10 lat...czytaj dalej »
Cechy charakterystyczne eposu homeryckiego - 1. liczne opisy, bardzo plastyczne, szczegółowe, 2. obiektywizm, 3. obecność inwokacji, 4. ingerowanie bogów w świat ludzki, 5. styl utworu podniosły i uroczysty...czytaj dalej »
Teatr Antyczny - Początki teatru antycznego są związane z kultem boga Dionizosa. W czasie pochodu podczas Wielkich Dionizji część ludu ubrana była w koźlą skórę, aby...czytaj dalej »
"Antygona" Sofoklesa, Dzieje domu Edypa - Edyp był synem Lajosa i Jokasty. Wyrocznia delficka przepowiedziała Lajosowi, że zginie z ręki własnego syna...czytaj dalej »
Elementy budowy dramatu antycznego - 1. Parodos - pieśń na wejście chóru, 2. Sksodos - pieśń na zejście chóru, 3. Komos - scena lamentu i żalu...czytaj dalej »
Biblia - Biblia jest - obok dorobku antyku - jednym z dwu najważniejszych źródeł naszej kultury, z niej wyrasta światopogląd, system wartości i ocen, bogactwo literatury i sztuki kręgu śródziemnomorskiego...czytaj dalej »
Przypowieść (parabola) - Przypowieść (parabola) - utwór, który za pomocą prostej fabuły pokazuje głębsze treści dotyczące człowieka. Opowiadane zdarzenia są tylko pretekstem, ilustracją prawd egzystencjalnych...czytaj dalej »
Najważniejsze postacie biblijne - Stary Testament: Abel i Kain - synowie Adama i Ewy. Abel, umiłowany syn ojca, zostaje zabity przez Kaina - uosobienie zbrodni bratobójstwa. Abraham - jeden z pierwszych patriarchów...czytaj dalej »
Wizja człowieka i świata w "Księdze Koheleta" - Treścia tej księgi są rozważania nad sensem życia ludzkiego. Autor nie znajduje odpowiedzi na pytanie jaka jest droga do prawdziwego szczęścia...czytaj dalej »