lektury online

Epoka: Średniowiecze

Średniowiecze - epoka religijna, uduchowiona, kierująca myśl ludzką ku Bogu i pozaziemskim wartościom. Modny staje się temat śmierci (danse macabre). Dualizm wartości (podział na dobro i zło, niebo i piekło, duszę i ciało). Postrzeganie życia ludzkiego jako kruchego, przemijalnego, pełnego cierpień, rozdartego między wartościami niebiańskimi a ziemskimi (św. Augustyn). Nazwa średniowiecze pochodzi z XVII w. Oznacza czas średni między starożytnością a renesansem. Ramy czasowe: W Europie średniowiecze trwało ok.1000 lat, tzn. od IV / V w. do XV w. Ramy czasowe wyznaczają ważne momenty dziejowe: W 395r. Cesarstwo Rzymskie podzieliło się na Zachodnio-rzymskie i Wschodnio-rzymskie. Upadek Cesarstwa Zachodnio-rzymskiego nastąpił w roku 476r. Upadek Konstantynopola 1453r. Odkrycie Ameryki przez Kolumba - 1492r. W Polsce średniowiecze trwało 500lat, od X do XV w. 966 - chrzest Polski, czasy Mieszka I. 1410r. bitwa pod Grunwaldem, 1450r.-J. Gutenberg odkrywa druk, zaczęły powstawać pierwsze drukarnie. Symbole średniowiecza to krzyż i miecz.

Materiały powiązane z epoką:

Słowniczek - Feudalizm, Teocentryzm, Ascetyzm, Uniwersalizm, Alegoria, Styl Gotycki, Styl Romański, Hiperbolizacja, Scholastyka, Franciszkanizm, Tomizm, Augustynizm, Homiletyka, Misterium, Moralitet, Pieśń, Legenda, Apokryf, Historiografia, Hagiografia, Epika Rycerska, Parenetyczny, Dogmat, Wzór Rycerza, Wzór Władcy, Wiersz Sylabiczny, Wiersz Biały...czytaj dalej »
Bogurodzica - pieśń śpiewana dawniej w ważnych momentach życia narodów np. przez rycerzy polskich podczas Bitwy pod Grunwaldem. Gatunek utworu: modlitwa, hymn, pieśń, prośba. Podmiot liryczny zbiorowy, o czym świadczą użyte słowa: nam, my, prosimy...czytaj dalej »
"Kronika polska" - Gall Anonim - Utwór powstał w latach 1113-1116. Składa się z 3 części. Pierwsza z nich to opis czynów królów i książąt do poczęcia Bolesława Krzywoustego. Druga część przedstawia...czytaj dalej »
Lament świętokrzyski - "Lament świętokrzyski" - inne tytuły: "Żale Matki Boskiej pod krzyżem", "Posłuchajcie Bracia Miła". Utwór pochodzi z 2 połowy XV w. i należy do gatunku wypowiedzi lamentacyjnej tzw. Liryki żalu, skargi. Podmiot liryczny to Matka Boska. Adresaci...czytaj dalej »
Pieśń o Rolandzie - Utwór pochodzi z gatunku średniowiecznych pieśni o czynach bohaterskich tzw. Chansons de deste, powstałych przed XI w. Akcja rozgrywa się w XIII w., kiedy to Karol Wielki walczy z Saracenami...czytaj dalej »
Kwiatki Świętego Franciszka - Zbiór legend z życia świętego i jego towarzyszy. Zaczynają się hymnem, którego autorem jest św. Franciszek. Hymn pochodzi z 1225r. a ukończony został s 1226r. Tytuł zapowiada pochwałę świata i Boga.... Św. Franciszek żył w latach 1182-1226. Właściwie nazywał się Gioranni Bernardone... Cechy postawy franciszkańskiej: Pokora, ubóstwo, miłość do bliźniego, miłość do świata i przyrody...czytaj dalej »