lektury online

Epoka: Romantyzm

Romantyzm - nazwa wywodzi się pośrednio z łacińskiego "romanus", co znaczy rzymski (nie chodzi jednak o rzymską kulturę). Nazwę "romańskie" stosowano wobec języków tubylczych w prowincjach rzymskich, romansami zaś zwano podania i legendy tych ludów - pełne baśniowości i fantastyki.

Materiały powiązane z epoką:

Słowniczek - Irracjonalizm, Orientalizm, Mistycyzm, Mesjanizm, Ballada, Powieść poetycka, Dramat romantyczny, Poemat dygresyjny, Sonet, Rrapsod, Filomaci, Miłość romatyczna, Poezja i rola poety, Natura, Mesjanizm, ...czytaj dalej »
"CIERPIENIA MŁODEGO WERTERA" - J.W.Goethe - Werter - młody, wrażliwy i bardzo uczuciowy człowiek wyjeżdża na wieś, by tam zaznać ukojenia...czytaj dalej »
"KRÓL OLSZYN" - J.W.Goethe - ballada, w której jesteśmy świadkami dramatycznej sceny: nocą, pośród zamieci, wśród złowrogich drzew pędzi konno ojciec z synem...czytaj dalej »
"FAUST" - J.W. Goethe - średniowieczny stary alchemik - doktor Faust - całe życie spędził na poszukiwaniu prawdy. Posiadł już całą wiedzę książkową, lecz...czytaj dalej »
"GIAUR" - G. Byron - powieść poetycka o samotnym, tajemniczym młodzieńcu, który znalazł się w opanowanej przez Turków Grecji. Nikt nie zna jego imienia ani jego przeszłości - "giaur" oznacza po prostu innowierca i...czytaj dalej »
"ODA DO MŁODOŚCI" - Adam Mickiewicz - utwór uznany za szczytowe osiągnięcie poezji filomackiej. Jest to apostrofa do młodości, której poeta przypisuje wielką siłę...czytaj dalej »
"BALLADY I ROMANSE" - Adam Mickiewicz - zbiór utworów takich jak: "Romantyczność", "Świteź", "Świtezianka", "Rybka", "To Lubię", "Pani Twardowska", "Lilije"...czytaj dalej »
"SONETY KRYMSKIE" - Adam Mickiewicz - cykl sonetów, m.in. "Stepy akermańskie", "Ajudah", "Bakczysaraj"...czytaj dalej »
"KONRAD WALLENROD" - Adam Mickiewicz - Wstęp: Narrator szkicuje tło wydarzeń: ponad sto lat upłynęło od momentu podboju Prusów przez Krzyżaków i odtąd "Niemen rozdziela Litwinów od wrogów". Tu również wspomnienie o...czytaj dalej »
"DZIADY" - Adam Mickiewicz - całość składa się z 4 części, które powstawały kolejno: cz. II i IV (powstawały w Kownie i Wilnie, są to tzw. Dziady wileńsko-kowieńskie lub "wczesne"), cz. III (powst. W Dreźnie - Dziady drezdeńskie) i cz. I (niedokończona...czytaj dalej »
"PAN TADEUSZ" - Adam Mickiewicz - akcja utworu dzieje się na Litwie w latach 1811-1812, czyli w czasach burzliwych lat epoki napoleońskiej, dokładnie w czasie przygotowań Napoleona do...czytaj dalej »
LIRYKI LOZAŃSKIE - Adam Mickiewicz - "Polały się łzy..." - utwór pięciowersowy. Każdy z trzech wewnętrznych wersów jest zwartą syntezą kolejnych etapów życia. Łzy płyną na.... czytaj dalej »
"ZEMSTA" - Aleksander Fredro - napisana została w 1834 r. Pomysł utworu zrodził się już w 1829 r. Do majątku Korczyn, który otrzymała w posagu żona Fredry - Zofia, należało pół zamku w Odrzykoniu koło Krosna...czytaj dalej »
"ŚLUBY PANIEŃSKI" - Aleksander Fredro - Zacni przedstawiciele starszego pokolenia: Radost i pani Dobrójska umyślili, by ożenić Gucia (bratanka Radosta) z Anielą (córką pani Dobrójskiej)...czytaj dalej »
"KORDIAN" - Juliusz Słowacki - Jesteśmy świadkami fantastycznej sceny, w której jak w szekspirowskim Makbecie, wiedźma i szatan warzą podejrzaną strawę w czarodziejskim kotle...czytaj dalej »
"GRÓB AGAMEMNONA" - Juliusz Słowacki - utwór liryczny podzielony na 5 części: I - wraz z poetą wstępujemy do grobowca - w podziemną kopułę grobu Agamemnona. Wtapiamy się w mrok. Obserwujemy wnętrze. Cóż widzimy? Oto "powstaje z grobu" świat mitów - szum wiatru...czytaj dalej »
"BENIOWSKI" - Juliusz Słowacki - poemat dygresyjny, barwna historia szlachcica, który wyrusza na wojnę, a rzecz dzieje się podczas konfederacji barskiej (1768-1772). Beniowski opuszcza rodzinny dom i...czytaj dalej »
"BALLADYNA" - Juliusz Słowacki - historia o dwóch siostrach: Alinie i Balladynie. Alina była dobra i niewinna, Balladyna podstępna, żądna władzy i bardzo ambitna. Kirkor - władca pobliskiego zamku...czytaj dalej »
"NIE-BOSKA KOMEDIA" - Zygmunt Krasiński - rejestr najważniejszych wydarzeń dramatu powinien wyglądać następująco: Część pierwsza - zanim poznamy "ludzki" świat postaci, mkną nam przed oczami postacie metafizyczne. Najpierw Anioł Stróż, który posyła błogosławieństwo...czytaj dalej »
"BEMA PAMIĘCI ŻAŁOBNY RAPSOD" - Cyprian Kamil Norwid - Utwór pełen powagi, dostojeństwa. Aby dotrzeć do sensu tego skomplikowanego rapsodu należy rozpatrzyć go w dwóch warstwach. I warstwa to opis pogrzebu...czytaj dalej »
"FORTEPIAN SZOPENA" - Cyprian Kamil Norwid - Trzy pierwsze części utworu to trzy wspomnienia spotkań, wizyt u chorego Szopena. Norwid wspomina postać muzyka, przekonanego o śmierci, podobniejącego do liry Orfeusza...czytaj dalej »
"SMUTNO MI BOŻE" - Juliusz Słowacki - hymn, jeden z cyklu utworów powstałych podczas podróży Słowackiego na Wschód. "Pisałem o zachodzie słońca na...czytaj dalej »